Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
14 Qershor, 2024

Day

Kohëzgjatja: Viti akademik 2024-2025 Koordinator: Dr. Ermira Jashiku në në bashkëpunim me kolegen nga diaspora, Julie Vullnetari pedagoge e Gjeografisë Humane, pranë Universitetit Southampton, Angli. Përshkrim i projektit: Studim mbi situatën e emigracionit në Bashkinë Devoll. Projekti fokusohet në punën në terren nëpërmjet intevistave, pyetësorëve dhe studimit të situatës aktuale të emigracionit në këtë bashki,...
Read More