Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
23 Maj, 2024

Day

Në datën 23 maj 2024 në mjediset e Bibliotekës Shkencore të Universitetit “Fan S. Noli” u zhvillua workshopi me temë: “Eksplorimi i shkrimit akademik dhe integritetit”. Pjesëmarrës ishin studentë të vitit II dhe III të programit të studimit “Bachelor” në “Gjuhë Angleze”. Objektivi kryesor i ëorkshop-it ishte diskutimi i praktikave më të mira në shkrimin...
Read More