Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
19 Prill, 2024

Day

SUMMER SCHOOL NË UNIVERSITETIN “ALEXANDRU IOAN CUZA”, IASI, RUMANI Universiteti “Alexandru Ioan Cuza”, Iasi, Rumani shpall thirrjen për aplikim në Programin e Shkollës Verore, Edicioni i 7-të Jassy Summer School. Qëllimi i këtij programi është të ofroje për studentët një  përvojë mësimore akademike dhe socio-kulturore. Fushat në të cilat fokusohet programi janë listuar më poshtë:...
Read More