Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
5 Dhjetor, 2023

Day

Në datën 6 dhjetor 2023 në mjediset e Universitetit “Fan S. Noli” u zhvillua një taim në të cilin një grup pedagogësh të departamentit të Agronomisë paraqitën projektin “Përdorimi i farave dhe fidanëve në përputhje me kërkesat e standardeve shtetërore për kultivimin e bimëve në rajonin e Korçës” të fituar nga ky Departament I financuar...
Read More
Project ID: SA-0100122 Programme: Interreg IPA South Adriatic (Italy-Albania-Montenegro) Call: S.O.4.1: Improving equal access to inclusive andquality services in education, training and lifelonglearning through developing accessibleinfrastructure, including by fostering resilience fordistance and on-line education and training Project duration in months: 12 Project leader: University of Bari Aldo Moro Beneficiary: Regional Development Agency of MoliseRegion – Sviluppo...
Read More