Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
4 Dhjetor, 2023

Day

Në datën 4 dhjetor 2023, Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale në bashkëpunim me Universitetin “Fan S. Noli” organizuan me studentë të programeve të studimit “Financë- Kontabilitet”, “Ekonomiks” dhe “Informatikë – Biznesi” një trajnim mbi rëndësinë intelektuale dhe industriale. Znj. Rovena Beqiraj, drejtoreshë e Përgjithshme e Pronësisë Intelektuale, znj. Sonila Meka, përgjegjëse e Sektorit të...
Read More