Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Shtator 2023

Month

Në datën 15 shtator 2023, në një takim të zhvilluar në mjediset e Universitetit u bë prezantimi i projekteve fituese në prani edhe të zjn. Mirela Muça, drejtor i përgjithshëm i AKKSHI-t.   Ndërsa përgëzoi fituesit e projekteve prof. as. dr. Benita Stavre, zëvendësrektor për shkencën dhe projektet nënvizoi: “Projektet fituese fokusohen kryesisht në marrëveshje...
Read More
Në datën 8 shtator 2023, stafi akademik i departamentit të Gjuhëve të Huaja u bë pjesë e tryezës së rrumbullakët të organizuar në bashkëpunim me Këshillin Britanik dhe Ambasadën e Mbretërisë së Bashkuar, Tiranë me fokus diskutimin e gjetjeve të studimit “E ardhmja e gjuhës angleze-perspektiva globale”, një takim që vjen në kuadër të Javës...
Read More
1 2