Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
29 Gusht, 2023

Day

Në datën 29 gusht edhe në Universitetin “Fan S. Noli” filloi regjistrimi i aplikantëve fitues në 32 programet e studimit Bachelor dhe programet profesionale 2-vjeçare. Pranë Qendrës së Informimit, ku po kryehet ky proces, aplikantët regjistrohen duke dorëzuar edhe këto dokumente: Fotokopjen e noterizuar të diplomës së Maturës Shtetërore dhe të listës së notave. Për...
Read More