Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
20 Korrik, 2023

Day

Sekretariatit i JRC organizon trajnimin online dy-ditor (Western Balkans scientists on evidence informed policy making in the framework of the Innovation Agenda for the Western Balkans) me interes edhe për kërkuesit pranë IAL-ve. Trajnimi zhvillohet në gjuhën angleze në datën 31 gusht dhe 1 shtator 2023. Ky trajnim organizohet në kuadrin e Agjendës së Inovacionit...
Read More