Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
26 Qershor, 2023

Day

The Center for Education and Lifelong Learning e Universitetit Aristoteli të Selanikut fton të gjithë të interesuarit të bëhen pjesë e shkollës (kursit) veror me temë:  “Analiza e të dhënave të biznesit”. Programi synon të përgatisë individët për të kombinuar njohuritë, të dhënat e menaxhimit të biznesit, teknikat e menaxhimit dhe mjetet analitike bazuar në...
Read More