Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
24 Maj, 2023

Day

Në datën 22 dhe 24 maj 2023, studentët e  departamenteve Biologji – Kimi dhe Shkenca Sociale, Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane, në kuadër të Ditës Botërore të Biodiversitetit (22 Maj) dhe të Ditës Evropiane të Parqeve (24 Maj) u angazhuan dhe kontribuan në Iniciativën Lokale për ruajtjen e Biodiversitetit në Rajonin Ohër-Prespë i...
Read More