Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
23 Maj, 2023

Day

Në datën 23 maj 2023, Instituti i Studimeve Politike në Shqipëri me mbështetjen e Ambasadës së Çekisë në Tiranë dhe në bashkëpunim me Universitetin “Fan S. Noli” zhvilluan me stafin akademik dhe studentët e departamentit të Histori-Gjeografisë takimin me temë: “Rinia në Shqipëri dhe të Drejtat e Njeriut-nga e Kaluara në Periudhën e Tranzicionit”. Kjo...
Read More
Prof. asoc. Ivan Byanov dhe assist. prof. Nevena Byanova, përfaqësues të stafit akademik të Fakultetit Ekonomik, Universiteti “St. Cyril & St. Methodius”, Veliko Tarnovo, Bullgari, si dhe znj. Tsvetomira Velikova, përfaqësuese e stafit administrativ nga Departamenti i Studimeve në këtë Universitet ndodhen në Universitetin “Fan S. Noli” me mobilitet në kuadër të programit Erasmus+. Fillimisht...
Read More