Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
21 Shkurt, 2023

Day

Në datën 21 shkurt 2023, në mjediset e Rektoratit për studentët, të cilët përfaqësuan denjësisht Universitetin “Fan S. Noli” në veprimtarinë “Laboratori i Debatit Universitar–Nga fjala tek Veprimi, edicioni IV” u shpërndanë certifikata pjesëmarrjeje. Vlerësimin me këtë certifikatë në emër të Universitetit e bëri zëvendësrektori për shkencën dhe projektet, dr. Benita Stavre dhe specialisti i...
Read More