Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
27 Dhjetor, 2022

Day

Në datën 27 dhjetor 2022, në mjediset e Universitetit “Fan S. Noli” , Senati Akademik dhe Bordi i Administrimit, në një takim të përbashkët, zhvilluan analizën e veprimtarisë mësimore, kërkimore-shkencore dhe financiare për vitin akademik 2021-2022. Në këtë takim ishin të ftuar Dekanët e Zëvendësdekanët,  përgjegjësat e Njësive Bazë, drejtorët e drejtorive të Universitetit, si...
Read More