Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
15 Nëntor, 2021

Day

Në datën 15 nëntor 2021, në mjediset e Universitetit “Fan S. Noli” u zhvillua sesioni i parë i turneut informativ për thirrjet për projekte organizuar nga Fondi i Ballkanit Perëndimor (WBF). Në këtë takim ishin të pranishëm pedagogë, studentë dhe përfaqësues të Organizatave të Shoqërisë Civile, Korçë. Takimin e përshëndeti nënkryetarja e Bashkisë Korçë, znj....
Read More
Në datën 15 nëntor 2021, studentët e Universitetit të Korçës u njohën me Programin Kombëtar të Debatit Universitar, i cili ka për qëllim të fuqizojë të rinjtë që të jenë qytetarë proaktivë, të mirëinformuar, të zotërojnë kompetenca të të folurit në publik etj.  Prezantimin e bëri specialist i Qendrës së Karrierës dhe Alumnit, Universiteti “Fan...
Read More