Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
22 Tetor, 2021

Day

Në datën 22 tetor 2021 u zhvillua Programi Kombëtar i Debatit Universitat, i cili ka për qëllim të fuqizojë të rinjtë që të jenë qytetarë proaktivë, të mirëinformuar, të zotërojnë  kompetenca të të folurit në publik, si edhe të marrin pjesë në proceset vendimmarrëse në komunitetin e tyre dhe në jetën publike. Pjesë e këtij...
Read More