Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
28 Mars, 2021

Day

Në kuadër të projektit QUADIC–“Quality development of international cooperation and project management”, pjesë e të cilit është edhe Universiteti “Fan S. Noli” i Korçës, u organizua një trajnim tre-ditor me qëllim trajnimin e specialistëve për projektet dhe marrëdhëniet ndërkombëtare, si dhe zhvillimin e aplikacioneve softuerike dhe platformave virtuale për ngritjen e kapaciteteve të stafit në...
Read More