Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
16 Tetor, 2020

Day

Në datën 16 tetor 2020 në mjediset e UNIKO u zhvillua një tryezë e rrumbullakët në kuadër të ditëve Erasmus +. Në këtë veprimtari u diskutua për procesin e të mësuarit në distancë dhe platformat që ndihmojnë në këtë proces. Në takim ishin pjesëmarrës zëvendësrektorja për shkencën dhe projektet, dr. Benita Stavre, koordinatori i programit...
Read More