Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
25 Shtator, 2020

Day

Në datën 25 shtator 2020, në mjediset e amfiteatrit të Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë u zhvillua një takim me qëllim prezantimin e projektit “CleanScore” për stafin akademik të departamentit të gjuhëve të huaja. Pjesëmarrës në takim ishin pedagogët dhe përgjegjësja e departamentit, dr. Daniela Stoica, si dhe koordinatorja e projektit, znj. Holta Bimbli, e...
Read More
Në datën 25 shtator 2020, Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë në bashkëpunim me klubin e shkrimtarëve “Bota e re” në Korçë zhvilluan një veprimtari letrare rreth krijimtarisë së klubit të shkrimtarëve “Jehona e Kardakut” të Kumanovës, Maqedoni. Të pranishmit në këtë takim, drejtues të UNIKO dhe FEF, pedagogë, studentë, krijues e dashamirës të artit e...
Read More