Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
27 Korrik, 2020

Day

Bashkia PUSTEC shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategoritë ekzekutive, për pozicionet: Specialist mjedisi, Sektori i Pyjeve dhe i Mjedisit, kategoria: IV-A Specialist arkitekt, kategoria: IV-A Afati i fundit për dorëzimin e dokumentave për pranim në shërbimin civil: 10 gusht 2020 Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave do të kryhet...
Read More