Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
1 Qershor, 2020

Day

Në datën 1 qershor 2020, në bazë të një plani masash të miratuara nga Senati Akademik i UNIKO, studentët që diplomohen në të gjitha programet dhe ciklet e studimit filluan konsultimet në auditorë dhe praktikat profesionale sipas orarit të përcaktuar në kushtet e pandemisë. Studentët që po ndjekin fizikisht konsultimet në auditorë janë ndarë në...
Read More