Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
4 Prill, 2018

Day

Kontrolli i Lartë i Shtetit do të hapë dyert për 12 praktikantë, të cilët do të zhvillojnë pranë këtij institucioni praktikën mësimore (internship) 6-mujore (në periudhat 20 prill 2018 – 30 korrik 2018 dhe 1 shtator 2018 – 15 nëntor 2018), sipas modeleve anglo-saksone të marrëdhënies së para-punësimit Universitet – Institucion Publik. Ky mësim, i...
Read More