Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
9 Shtator, 2016

Day

Ministria e Punëve të Jashtme kërkon të rekrutojë praktikantë për periudhën 15 tetor 2016- 30 janar 2017, për ti dhënë mundësinë të rinjve të njohin më nga afër punën e institucionit dhe të kontribojnë me aftësitë e tyre.  Për të aplikuar, shkarkoni formularin e aplikimit në linkun e mëposhtëm dhe dërgojeni të plotësuar tek interns@mfa.gov.al...
Read More