Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

UNIVERSITETI “FAN S. NOLI” ORGANIZOI NJË DITË INFORMIMI NË LIDHJE ME DY THIRRJET E AGJENCISË KOMBËTARE TË KËRKIMIT SHKENCOR DHE INOVACIONIT PËR APLIKIM PËR PROJEKTE TË TEKNOLOGJISË DHE INOVACIONIT QË VIJNË SI PROPOZIME TË UNIVERSITETIT ME BIZNESIN DHE PËR PROJEKTE TË INFRASTRUKTURËS SË KËRKIMIT SHKENCOR (PIKSH) PËR VITIN 2023

Në datën 6 prill 2023, në mjediset e Rektoratit u zhvillua një Ditë Informimi në lidhje me dy thirrjet e Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit për aplikim për Projekte të Teknologjisë dhe Inovacionit që vijnë si propozime të universitetit me biznesin dhe për Projekte të Infrastrukturës së Kërkimit Shkencor (PIKSH) për vitin 2023.

Në këtë takim, ku ishin të pranishëm pedagogë të Universitetit dhe specialistë të zyrës së projekteve në Rektorat, zëvendësrektori për kërkimin dhe shkencën, dr. Benita Stavre paraqiti në mënyrë të përmbledhur disa nga elementet kryesorë në lidhje me mënyrën e aplikimit në to.

Leave a Reply