Shërbimet e mësimdhënies online / Oraret
 

 
Google Classroom Login

Si ta përdor ?

 
Google Meet (Login)

Si ta përdor ?

 
eduMEET

Si ta përdor ?

 
  Moodle

Si ta përdor ?