ME RASTIN E DITËS NDËRKOMBËTARE TË INFERMIERIT, NË UNIKO U ZHVILLUA NJË VEPRIMTARI E ORGANIZUAR NGA DEPARTAMENTI I INFERMIERISË NË BASHKËPUNIM ME URDHRIN E INFERMIERIT, KORÇË

Undefined

PREZANTOHEN BURSAT FULBRIGHT PËR PEDAGOGËT DHE STUDENTËT E UNIKO

Albanian

GJETJET E STUDIMIT TË TREGUT QË ZHVILLOI NË 8 SHKOLLA TË MESME TË QARKUT TË KORÇËS, ZËVENDËSDEKANI I FAKULTETIT EKONOMIK, DR. EMIL FRASHËRI I PREZANTOI NË NJË TAKIM ME DREJTUES TË UNIVERSITETIT, TË FAKULTETIT DHE PEDAGOGË

Albanian

NJË DELEGACION I UNIVERSITETIT "ST. CYRIL AND ST. METHODIUS" I VELIKO TARNOVO-S, BULLGARI ËSHTË DUKE ZHVILLUAR NJË VIZITË NË UNIVERSITETIN “FAN S. NOLI”, NË KUADËR TË PROGRAMIT ERASMUS + MOBILITIES.

Albanian

NË DITËN E FILOZOFISË DHE NË KUADËR TË 50-VJETORIT TË UNIKO, U ZHVILLUA NË FSHNH SESIONI SHKENCOR ME TEMË: “FILOZOFIA: NJË RRUGË DREJT DINJITETIT NJERËZOR”

Albanian

“THIMI MITKOJA-PERSONALITET I SHQUAR I KULTURËS KOMBËTARE”-SEION SHKENCOR ORGANIZUAR NGA DEPARTAMENTI I GJUHËS DHE LETËRSISË I UNIKO NË BASHKËPUNIM ME BIBLIOTEKËN “THIMI MITKO”, KORÇË NË KUADËR TË 50-VJETORIT TË UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI”

Albanian

STUDENTËT E UNIKO NISËN PASTRIMIN E "BREDHIT TË DRENOVËS"- NDËRGJEGJËSIM NË DITËN NDËRKOMBËTARE TË TOKËS

Albanian

UNIKO BËHET PJESË E PLATFORMËS UCRIS (UNIVERSITY CURRENT RESEARCH INFORMATION SYSTEM)

Albanian

UNIKO DHE AKADEMIA E SHKENCAVE E SHQIPËRISË ORGANIZUAN VEPRIMTARINË JUBILARE: “MIHAL GRAMENO-MENDIMTAR E VEPRIMTAR” NË 150-VJETORIN E LINDJES

Albanian

FAKULTETI I SHKENCAVE NATYRORE DHE SHKENCAVE HUMANE ORGANIZOI NJË VEPRIMTARI ME RASTIN E DITËS NDËRKOMBËTARE TË FLUTURIMEVE NË HAPËSIRË, E CILA VJEN NJËKOHËSISHT EDHE NË KUADËR TË 50-VJETORIT TË UNIKO

Albanian

Pages