Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

“Master” në Fushën e Mësuesisë

MASTER NË FUSHËN E MËSUESISË

Në vitin akademik 2018–2019 Universiteti i Korçës ofron këto programe studimi :