Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Caption Aligned Here

Blog Full Right Sidebar

Instituti Statistikave, në kuadër të kryerjes së Censit të Popullsisë dhe Banesave 2023 do të rekrutojë punonjës me kontratë shërbimi, në të gjithë territorin e Republikëssë Shqipërisë për pozicionin: ANKETUES Shpërndarja e pozicioneve sipas bashkive kliko: https://www.instat.gov.al/media/11556/shperndarja-e-anketuesve-ne-njesi-administrative.pdf Kriteret e përzgjedhjes: Të jetë shtetas shqiptar; Të jetë të paktën 18 vjeç; Të ketë aftësi të mira në përdorimin...
Read More
Në datën 18 maj 2023, në Universitetin “Fan S. Noli” u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit me University of Information Science and Technology “St. Paul the Apostle”, Ohër, Maqedoni e Veriut. Në takimin ku ishin të pranishëm drejtues të dy universiteteve, dr. Benita Stavre, zëvendësrektore për kërkimin dhe shkencën, Universiteti “Fan S. Noli” dhe phd. Ustijana Rechkoska...
Read More
Në datën 17 maj 2023, në kuadër të Ditës Botërore të Telekomunikacionit dhe Shoqërisë të Informacionit në Universitetin “Fan S. Noli” zhvilloi punimet Konferenca III studentore me temë: “Transformimi digjital në kohën e sfidave”.Sipas pedagoges së departamentit të Menaxhimit, Fakulteti i Ekonmisë, dr. Marinela Teneqexhi, kjo konference vjen si një nismë e këtij Departamenti në bashkëpunim edhe...
Read More
Në datën 17 maj 2023, në Fakultetin e Ekonomisë, pedagogia dr. Jorida Koçibelli në bashkëpunim me specialisten e Zyrës Doganore Korçë, msc. Edisnajda Shaholli, ish-studente e këtij fakulteti zhvilluan leksionin e hapur me teme: “Situata dhe çështje praktike të Sistemit Doganor”. Sipas pedagoges Koçibelli, qëllimi i këtij leksioni ishte njohja e studenteve me çështje praktike të...
Read More
Në datën 16 maj 2023, në mjediset e Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane u nënshkrua memorandumi i bashkëpunimit midis departamentit të Infermierisë dhe Academy of Training and Education “Auxila” me qëndër në Gjermani. Marrëveshja u nënshkrua nga dekania e FSHNH, prof. as. dr. Sonela Stillo dhe përfaqësues i kwsaj Akademie, prof. as. dr. Gentian...
Read More
1 2 3 4 5 197