Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Caption Aligned Here

Blog Full Right Sidebar

Prof. asoc. Ivan Byanov dhe assist. prof. Nevena Byanova, përfaqësues të stafit akademik të Fakultetit Ekonomik, Universiteti “St. Cyril & St. Methodius”, Veliko Tarnovo, Bullgari, si dhe znj. Tsvetomira Velikova, përfaqësuese e stafit administrativ nga Departamenti i Studimeve në këtë Universitet ndodhen në Universitetin “Fan S. Noli” me mobilitet në kuadër të programit Erasmus+. Fillimisht ata...
Read More
Në datën 22 maj 2023, në Ditën e Biodiversitetit edhe departamenti i Biologji-Kimi-së, Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane, Universiteti “Fan. S. Noli në bashkëpunim me Administrimin e Mbetjeve të Qarkut Korçë (KRWM) organizuan një veprimtari ndërgjegjësuese për mbrojtjen e mjedisit. Vullnetarisht studentët pastruan disa zona të ndotura në qytetin e Korçës, ndërsa nëpërmjet punimeve të...
Read More
Në datën 22 maj 2023, PPNEA (Shoqata e Ruajtjes dhe e Mbrojtjes së Mjedisit Natyror në Shqipëri) ka zgjedhur të festojë këtë vit Ditën e Biodiversitetit me studentë dhe pedagogë të Universitetit “Fan S. Noli”. Përfaqësues të kësaj shoqate prezantuan nismat e saj për ruajtjen dhe mbrojtjen e llojeve të rralla të biodiversitetit, në një takim...
Read More
Në datat 19-21  maj 2023, u realizua pilotimi i dy moduleve të trajnimit mbi sipërmarrjen për mësuesit e ciklit të ulët dhe parashkollor dhe për mësuesit e arsimit të mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë të arsimit parauniversitar. Modulet e trajnimit u realizuan nga lektoret prof. as. dr Mirela Cini dhe prof. as. dr....
Read More
Në datën 19 maj 2023, rreth 20 studentë të Universitetit “Fan S. Noli” janë pjesëmarrës në Konferencën II Ndërkombëtare Studentore me temë: “Sfidat e gjeneratave të reja për një të ardhme të qëndrueshme”, e cila organizohet nga Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan në bashkëpunim edhe me universitete publike e private nga vendi dhe më gjerë. Punimet e...
Read More
1 2 3 4 197