Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Caption Aligned Here

Blog Full Right Sidebar

Në datën 30 nëntor 2020 u zhvillua për studentët e UNIKO sesioni informues mbi gjuhën, letërsinë dhe kulturën rumune, organizuar nga Qendra Rumune e Informimit, Korçë, në bashkëpunim me departamentin e Gjuhës dhe Letërsisë dhe departamentin e Gjuhëve të Huaja të Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë me rastin e Ditës Kombëtare të Rumanisë. Në këtë sesion...
Read More
Under the framework of QUADIC project (Quality Development of International Cooperationand Project Management), 3 days training sessions and meetings were organized at “EqremÇabej” University from Gjirokastra in Albania from 16th – 18th November 2020.Representatives of partner institutions from Kosovo and Albania were physically present whilepartners from EU countries joined online. During the 1st training day, leading...
Read More
1 185 186 187 188 189 251