Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Caption aligned here

Blog Full Left Sidebar

On 9-11 November 2015, University "Fan S. Noli" held the next coordination meeting of the: “ENCHASING ALBANIAN SYSTEM OF QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION: APPLICATION OF THE PROCESS – AND OUTCOME – BASED METHODOLOGY” project in which participated representatives of the partner universities: –   University Koblenz Landau, Germany. – CESIE; –   University "Fan S. Noli"...
Read More
Në datat: 9-11nëntor 2015, pranë Universitetit “Fan S. Noli” u zhvillua takimi koordinues i radhës i projektit: “ENCHASING ALBANIAN SYSTEM OF QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION: APPLICATION OF THE PROCESS- AND OUTCOME- BASED METHODOLOGY ” në të cilin morën pjesë përfaqësues të universiteteve partnere në këtë projekt: Universitetit Koblenz Landau, Gjermani. CESIE; Universitetit “Fan S. Noli”...
Read More
“NJOFTIM PËR PRANIMIN DHE REGJISTRIMIN E APLIKANTËVE NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE, MASTER PROFESIONAL DHE MASTER I SHKENCAVE PËR VITIN AKADEMIK 2015 -2016” Universiteti “Fan S. Noli” shpall hapjen e procedurës së aplikimit për kandidatët që dëshirojnë të studiojnë në programet e ciklit të dytë, Master Profesional dhe Master i Shkencave për vitin akademik 2015...
Read More
Detyre Kursi ne Microsoft Office 2010….kliko
Read More
On 9-11 November 2015, University "Fan S. Noli" held the next coordination meeting of the: “ENCHASING ALBANIAN SYSTEM OF QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION: APPLICATION OF THE PROCESS – AND OUTCOME – BASED METHODOLOGY” project in which participated representatives of the partner universities: –   University Koblenz Landau, Germany. – CESIE; –   University "Fan S. Noli"...
Read More
1 227 228 229 230 231 238