Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Caption Here

Blog Full Both Sidebar

Ministria e Punëve të Jashtme kërkon të rekrutojë praktikantë për periudhën 15 tetor 2016- 30 janar 2017, për ti dhënë mundësinë të rinjve të njohin më nga afër punën e institucionit dhe të kontribojnë me aftësitë e tyre.  Për të aplikuar, shkarkoni formularin e aplikimit...
Read More
Konrad Adenauer Foundation has opened the applications concerning the Sur-Place scholarships which aim to support the candidates for Master studies, especially those who are interested in politics and to show a social commitment. Its purpose is to identify the talented persons and to support them in order...
Read More
Fondacioni Konrad Adenauer hap aplikimet për bursat Sur-Place, të cilat synojnë të mbështesin kandidatët për studimet Master, veçanërisht ata që tregojnë interes për politiken dhe të dëshmojnë angazhim social. Qëllimi është identifikimi i personave të talentuar dhe mbështetja e tyre për tu përgatitur në marrjen...
Read More
Të nderuar studentë janë hapur thirrjet për aplikim të sezonit 2017/2018 të programit të bursave “Chevening”, i cili është një program prestigjioz bursash që i mundeson studentëve shqiptarë të ndjekin studimet master në çdo universitet të Mbreterisë së Bashkuar. Bursa mbulon tarifat e shkollimit, shpenzimet...
Read More
1 241 242 243 244 245 257