Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

BIBLIOTEKA

FAKULTETI I SHKENCAVE NATYRORE DHE SHKENCAVE HUMANE

RRETH NESH

Duke ju uruar mirëseardhjen gjithë vizitoreve në faqen zyrtare të bibliotekës së universitetit tonë, dëshirojmë tju japim një paraqitje të shkurtër rreth bibliotekave të Universitetit “Fan S. Noli”. Biblioteka e UNIKO është krijuar me themelimin e Universitetit “Fan S.Noli” më 1971. Që prej asaj kohe, biblioteka e UNIKO po ndërton koleksionin e saj të shtypur, por edhe elektronik, me qëllim ndihmesën e procesit mësimor, programeve akademike, si dhe kërkimeve shkencore që zhvillohen prej këtij Universiteti. Biblioteka e UNIKO përbëhet nga 4 biblioteka të fakulteteve, si dhe një qendrore: të gjitha asistohen nga një departament teknik.

Biblioteka ofron shërbimet e saj në Fakultetin e Edukimit dhe Filologjise, i cili përfshin departamentet akademike të mëposhtme:

Departmenti i Biologji-Kimisë, Departmenti i Infermierisë, Departmenti i Matematikës, Departmenti i Informatikës dhe Departmenti i Shkencave Sociale .

Biblioteka ka një fond prej 13 114 librave dhe revistave, me rreth 1200 tituj, në shërbim të studentëve dhe profesorëve të këtij fakulteti. Rreth 1757 libra dhe revista nga biblioteka, janë në gjuhë të huaj (kryesisht anglisht, frëngjisht dhe italisht) dhe rreth 11 357 në gjuhën shqipe.

Librat, gazetat dhe çdo burim tjetër janë klasifikuar në përputhje me departamentet përkatëse si dhe me fushat e studimit. Kjo bibliotekë ofron libra nga fusha të ndryshme, më së shumti libra shkencorë dhe sociale të cilët përfshijnë një larmi temash.

Në përgjithësi, librat i përkasin fushave: mjekësi, biologji, kimi, ekonomi, informatikë, filozofi, sociologji, psikologji, politikë, gazetari, artistike.

Kjo bibliotekë menaxhohet prej një punonjësi të trajnuar për të përmbushur gjithë përgjegjësitë që i takojnë.

Biblioteka iu ofron përdoruesve shërbimet e mëposhtme: qarkullimi i librit, shërbimi i rezervimit të librit, shërbimi i referencës, orientimi dhe shërbimi udhëzues bibliografik për të udhëzuar studentët se si të përdorin burimet e informacionit të disponueshme në bibliotekë, shërbimin e fotokopjimit.

Biblioteka ka në koleksionet e saj burimet e informacionit në format të printuar dhe digjital si më poshtë:

Biblioteka është abonuar në 46 baza të dhënash elektronike, si bibliografi ashtu dhe tekst i plotë, të përqëndruara së tepërmi në shkenca sociale dhe humane.Copyright © Universiteti "Fan S. Noli", Korçë, 2020
Politikat e privatësisë | Rregullorja për mbrojtjen e të dhënave personale