Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
30 Maj, 2024

Day

Në datat 30-31maj 2024 në Universitetin “Fan S. Noli” u zhvillua Konferenca II Ndërkombëtare me temë: “Multilingualism, Innovation and Digitalization in the Light of European Education Policies” (Shumëgjuhësia, inovacioni dhe dixhitalizimi në kuadër të politikave evropiane të arsimit). Të ftuar ishin kërkues, pedagogë, mësues, studentë nga treva të ndryshme shqiptare dhe të huaja. Zëvendësrektori për...
Read More