Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
27 Shtator, 2023

Day

Në datën 27 shtator 2023, Administrata Rajonale e Zonave të Mbrojtura, Korçë dhe Universiteti “Fan S. Noli”, në kuadër të Ditës Botërore të Turizmit organizuan një veprimtari promovuese për Zonat e Mbrojtura dhe shtimin e guidave turistike në këto zona. Pjesëmarrës në takim ishin: stafi akademik i departamentit “Marketing-Turizëm”, FE përfaqësues të fushës së turizmit...
Read More