Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
15 Shtator, 2023

Day

Në datën 15 shtator 2023, në një takim të zhvilluar në mjediset e Universitetit u bë prezantimi i projekteve fituese në prani edhe të zjn. Mirela Muça, drejtor i përgjithshëm i AKKSHI-t.   Ndërsa përgëzoi fituesit e projekteve prof. as. dr. Benita Stavre, zëvendësrektor për shkencën dhe projektet nënvizoi: “Projektet fituese fokusohen kryesisht në marrëveshje...
Read More