Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
25 Maj, 2023

Day

Në datën 25 maj 2023 zhvilloi punimet Konferenca Kombëtare Studentore “Roli i gruas në shoqëri dhe sfidat e barazisë gjinore”, një organizim i Universitetit “Fan S. Noli” në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës, si dhe me Universitetin “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit. Në seancë plenare përshëndeti fillimisht zëvendësrektori për Shkencën dhe...
Read More