Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
19 Prill, 2022

Day

Në datat 19-21 prill 2022, Universiteti “Fan S.Noli”, Korçë mori pjesë në takimin rajonal mes bibliotekave hortikulturale të organizuar nga Biblioteka Publike “ St. Kliment of Ohrid”-Bitola. Bibliotekat hortikulturale janë një trend i ri në fushën e bibliotekonomisë, mbështetur nga Federata Ndërkombëtare e Bibliotekave dhe janë pjesë integrale e programeve të UNESCO-s, të cilat nxisin...
Read More
Në datat 19-21 prill 2022, Universiteti “Fan S.Noli”, Korçë morri pjesë në takimin rajonal mes bibliotekave hortikulturale të organizuar nga Biblioteka Publike “ St. Kliment of Ohrid”-Bitola. Bibliotekat hortikulturale janë një trend i ri në fushën e bibliotekonomisë, mbështetur nga Federata Ndërkombëtare e Bibliotekave dhe janë pjesë integrale e programeve të UNESCO-s, të cilat nxitin...
Read More