Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
18 Tetor, 2021

Day

Në datat 18-19 tetor 2021, sipas programit të dërguar nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), ekspertët e jashtëm zhvilluan vizita në mjediset e Rektoratit, të Fakultetit të Bujqësisë dhe Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane në kuadër të akreditimit të programeve të studimit Bachelor në “Teknologji Informacioni”; Program Profesional...
Read More
Në datën 18 tetor 2021, Universiteti “Fan S. Noli” zhvilloi ceremoninë tradicionale të fillimit të vitit të ri akademik 2021-2022. Ceremonia nisi me nderimin e himnit tonë kombëtar dhe fjalën e hapjes e mbajti dekania e Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë, prof. as. dr. Jonela Spaho. Ajo uroi kolegët dhe studentët për një vit të...
Read More