Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
13 Tetor, 2021

Day

Në datën 13 tetor 2021 Fondacioni Shqiptaro–Amerikan për Zhvillim (AADF), në kuadër të projektit CleanScore dhe programit MIP (Master’s and Internship Program), organizoi në mjediset e Rektoratit të Universitetit “Fan S. Noli” një takim me përfaqësues të stafit akademik dhe ndihmësakademik me qëllim prezantimin e thirrjes së hapur të MIP për Internship 6- mujor në...
Read More