Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Janar 2021

Month

Në datën 11 janar 2021, studentët e programit të studimit “Mbështetës zyre për komunikim, bibliotekë dhe arkiv” zhvilluan një takim në mjediset e institucionit të Prefektit të Qarkut Korçë me qëllim njohjen e mjedisit ku do të zhvillojnë punën vullnetare. Gjatë praktikës studentët do të angazhohen në sistemimin dhe klasifikimin e 200 dosjeve me dokumente...
Read More
1 2