Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
29 Janar, 2021

Day

Në datat 28-29 janar 2021, në kuadër të akreditimit të programit të studimit “Bachelor” në “Administrim dhe Politika Sociale”, ekspertët e vlerësimit të jashtëm zhvilluan takime online me pedagogë, studentë, si dhe punonjës të stafit ndihmësakademik të UNIKO. Sipas programit të dërguar nga Agjencia për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), gjatë takimeve...
Read More