Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
17 Dhjetor, 2020

Day

Në datat 16-17 dhjetor 2020, në kuadër të akreditimit të programeve të studimit, ekspertët e jashtëm zhvilluan takime online me pedagogë, studentë e punonjës të stafit ndihmësakademik të UNIKO për 2 programet e studimit në proces akreditimi: “Mësuesi në arsimin fillor” dhe “Edukim për foshnjërinë dhe fëmijërinë e hershme”. Në bazë të programit të dërguar...
Read More