Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
7 Dhjetor, 2020

Day

Nga data 7-11 dhjetor 2020, studentët e “Laboratorit të dijes”, pranë Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane, organizuan për të dytin vit radhazi olimipiadën “Rroke shkencën”, e cila ka për qëllim të rritë interesin e të rinjve të shkollave të mesme në fushën e shkencave natyrore dhe atyre sociale. Këtë vit në olimpiadë morën...
Read More