Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
15 Tetor, 2020

Day

Në datën 15 tetor, në mjediset e Qendrës së Formimit të Vazhduar (QFV) në UNIKO u zhvillua takimi i Komitetit Koordinativ të Rrjetit të Qendrave të Formimit të Vazhduar, në kuadër të projektit TEAVET (Erasmus+). Takimi, i cili u ndoq edhe online, kishte përfaqësues nga Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës; Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan; Universiteti “Eqerem...
Read More