Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
9 Korrik, 2020

Day

Në datën 9 korrik 2020, në mjediset e Senatit Akademik të UNIKO u zhvillua një takim lidhur me ecurinë e procesit të akreditimit të programeve të studimit. Rektori, prof. dr. Ali Jashari, pas prezantimit të programit të ndryshuar nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), kërkoi nga përgjegjësit e departamenteve të...
Read More