Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
16 Janar, 2019

Day

Lajmërohen studentët e ciklit të parë të studimeve, forma e studimit me kohë të plotë, të cilët nuk kanë paraqitur dokumente brenda datës 27.12.2018, se afati përfundimtar për paraqitjen nga ana e tyre, të dokumentacionit vërtetues për statusin ligjor për përjashtimin nga tarifa e studimit sipas përcaktimeve të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 269,...
Read More