Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
6 Prill, 2018

Day

• Choose from 15 academic courses, • Earn an international recognized certificate, • Live in the capital of Kosova, • Travel around Kosova,  • Learn more about local culture, • Make lasting friendships and • Experience different social activities. Deadline: 27th of April 2018 Apply here: http://unvp.uni-pr.edu/
Read More
Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) organizon, në kuadër të muajit të Evropës, me mbështetjen e European Movement International dhe Programit Europe for Citizens, mbështetur nga Bashkimi Evropian, Modelin Simulues të Institucioneve të BE-së 2018. Ftohen të gjithë studentët e Universiteteve publike dhe private të bëhen pjesë e veprimtarisë. Qëllimi i kësaj iniciative është rritja e...
Read More