Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
10 Shkurt, 2017

Day

Prof.as.dr. MIRELA CINI (CV) E-mail : mirelacini@yahoo.com       Prof.as.dr. AIDA GABETA  (CV) E-mail : Aidagabeta72@gmail.com       Prof.as.dr. ANILA MANÇKA  (CV) E-mail : arapi_anila@yahoo.com       Prof.as.dr. LEDINA ALOLLI (CV) E-mail : ledinaalolli@gmail.com       Prof.as.dr. MAMICA NENE  (CV) E-mail : mamicanene@yahoo.com       Prof.as.dr. STELA ZOTO (CV) E-mail : stelaret@yahoo.com       Prof.as.dr. ALKETA PASHOLLI (CV) E-mail : ketipasho@yahoo.com...
Read More