Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
25 Nëntor, 2016

Day

WELCOME IN THE SCIENTIFIC BULLETIN OF UNIVERSITY “FAN S. NOLI” ISSN 2078-7111 Since 1996 The University “Fan S. Noli” has released its periodic organ “ Buletin Shkencor ” (scientific bulletin). In it there are published different works of the pedagogues and other co-operatives of our university. It also reflects its scientific and pedagogical activities. The aim of...
Read More
medium_ikona_buletini
ISSN 2078-7111 Që nga viti 1996 Universiteti ” Fan S. Noli ” nxjerr organin periodik “Buletin Shkencor”, ku botohen punime studimore të pedagogëve dhe bashkëpunëtorëve të universitetit, si dhe pasqyrohet jeta shkencore e pedagogjike e tij. Buletini Shkencor publikohet dy herë në vit, në serinë e shkencave natyrore dhe serinë e shkencave shoqërore. Autorët që...
Read More