Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
5 Shtator, 2016

Day

Konrad Adenauer Foundation has opened the applications concerning the Sur-Place scholarships which aim to support the candidates for Master studies, especially those who are interested in politics and to show a social commitment. Its purpose is to identify the talented persons and to support them in order to be prepared to take responsibilities in the field of...
Read More
Fondacioni Konrad Adenauer hap aplikimet për bursat Sur-Place, të cilat synojnë të mbështesin kandidatët për studimet Master, veçanërisht ata që tregojnë interes për politiken dhe të dëshmojnë angazhim social. Qëllimi është identifikimi i personave të talentuar dhe mbështetja e tyre për tu përgatitur në marrjen përsipër të përgjegjësive në fushat e politikës, të shkencës, medias,...
Read More